Search This Blog

Saturday, July 31, 2010

Saman RM1.37 juta
SHAH ALAM - Sebuah syarikat kontraktor binaan, Resvil Holdings Sdn Bhd memfailkan saman menuntut ganti rugi RM1.37 juta terhadap anak syarikat Kerajaan Negeri Selangor, Kumpulan Semesta Sdn Bhd (KSSB) yang didakwa menamatkan kontrak melombong pasir seluas 10 hektar secara tidak sah. 

Pengerusi Eksekutif syarikat itu, Datuk Suhaime Saad hadir bersama peguam, Adnan Seman bagi memfailkan saman itu di pejabat pendaftar Mahkamah Tinggi Sivil, di sini, semalam. 

Berdasarkan pernyataan tuntutan, plaintif mendakwa KSSB (defendan) menamatkan kontrak melombong pasir secara salah dan tidak sah kerana bersandarkan alasan plaintif melantik sebuah syarikat sebagai sub kontraktor bagi menjalankan kerja perlombongan. 

Kontrak melombong pasir yang didakwa itu ialah di atas hartanah Lot 6232, Mukim Bestari Jaya, Kuala Selangor, Selangor bagi tempoh setahun dari tarikh perjanjian sub-kontrak ditandatangani serta pada kadar RM6 bagi setiap tan metrik pasir yang siap dicuci. 

Plaintif mendakwa KSSB sememangnya mengetahui kewujudan sub kontraktor itu, Yat Kee Crane Services sebagai sub kontraktor plaintif kerana kerja melombong pasir dijalankan syarikat pihak ketiga itu dengan kehadiran wakil KSSB pada setiap masa material berada di tapak lombong. 

Tambahan lagi menurut plaintif, pelantikan pihak ketiga sebagai sub kontraktor dicadangkan KSSB dan syarikat itu juga didakwa memiliki salinan surat tawaran antara plaintif dan pihak ketiga. 

Akibat penamatan kontrak itu, Resvil mendakwa mengalami kerugian. 

Resvil menuntut pembayaran Bon Perlaksanaan RM360,000, ganti rugi khas RM1.01 juta bagi kehilangan untung, ganti rugi am bagi kemungkiran kontrak, faedah, kos dan relif lain yang difikirkan wajar oleh mahkamah. 

Terdahulu, plaintif memperoleh kontrak melombong pasir di mukim itu melalui surat tawaran bertarikh 16 Disember 2008 selepas menandatangani tender pada 1 Januari 2008. 

Plaintif mendakwa mula menjalankan kerja-kerja kontrak melombong itu pada Disember 2008. 

Pada 28 September 2009, plaintif mendakwa menerima sesalinan notis daripada KSSB bertarikh 23 September 2009 berhubung penamatan kontrak itu atas alasan bahawa plaintif melantik pihak ketiga sebagai sub kontraktor bagi kontrak melombong pasir.

No comments:

Post a Comment